Visie en Missie Coachingspraktijk Elaía

 


"Voor mij is coachen je in contact brengen met Gods liefde door de Heilige Geest en je leren vanuit Zijn liefde te leven. Dat je vrede ervaart in alle omstandigheden, dat je dankbaar kunt zijn ondanks alles wat het leven op je pad brengt, dat je overwinning op alle vlakken in je leven zult zien en dat je je door God gegeven passie en talenten leert ontdekken en gebruiken zodat je vrucht zult dragen tot eer en glorie van Hem".

 

God gaf mij in een visioen het logo en de naam van de coachingspraktijk en in de naam en het logo is de visie en missie uitgewerkt:

 

De binnenste cirkel met het hart in het midden staat voor liefde en aandacht voor de individuele mens, iedere christen heeft de Heilige Geest ontvangen en Hij is je persoonlijke coach. Soms is het moeilijk te ontdekken wanneer de Heilige Geest tot je spreekt en mag je dat met hulp gaan ontdekken. Daar kan ik je als coach bij helpen.

De tweede cirkel staat voor kleinere groepen, maximaal 12, net als Jezus die tijdens zijn 3,5 jaar bediening op aarde een groep van 12 discipelen om zich heen had om te onderwijzen, te bemoedigen, terecht te wijzen en dat is eigenlijk ook coachen te noemen. Een voorbeeld hiervan vanuit de Coachingspraktijk is de Sta op! Training, voor meer info kijk op: 

De buitenste cirkel staat voor God als Schepper van de hemel en de aarde, Hij wil niets liever dan dat ieder tot erkenning van Zijn almacht komt. Voor mij betekent dit het geven van lezingen, scholingen en preken over Hem zodat mensen Hem (beter) leren kennen.

De cirkels zijn niet gesloten, maar aan een kant open omdat we wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld zijn.

 

De olijfboom staat eveneens voor de Heilige Geest en Elaía betekent olijfboom in het Grieks, de taal waarin een groot deel van de bijbel is geschreven. Daarnaast is een olijfboom ook een beeld van het  dragen van vrucht. Het doel van het coachen van mensen is dat ze wortels krijgen in geloof en tot bloei komen zodat ze zelf vrucht mogen gaan dragen tot eer en glorie van God.