Sta op! Training

Getuigenis

De Sta op! Trainingen hebben als doel dat mensen herstellen, genezen en leren om zelf te wandelen met God, dat ze Zijn Stem verstaan én leren om op eigen benen te staan in geloof en vertrouwen op Hem. Vandaag was een bijzonder moment, een van de deelnemers, voor mijn gevoel een dochter en zus, werd door God geroepen:

Hij zegt: 'Mijn schat, sta op, mooi meisje, en kom!‘‭‭ Hooglied‬ ‭2‬:‭10‬ ‭BB‬‬

De tijd was gekomen na bijna 1 jaar om op te staan en zelfstandig te zijn. Mijn dochter gaat ‘uit huis’ en heeft geleerd in de afgelopen maanden om Zijn Stem te verstaan én te gehoorzamen.

Ze heeft herstel mogen vinden in situaties uit het verleden en hoop en vertrouwen in de toekomst!

Wat voel ik me als ‘moeder en zus’ dan trots en dankbaar dat God door mij heen heeft bij gedragen aan haar geestelijke groei.

Misschien komt ze nog af en toe een hapje mee eten, maar de intentie is om zelf te gaan onderzoeken wat God voor haar in petto heeft, Hij gaat iets nieuws doen en Hem kennende zal dat iets zijn waardoor zij tot zegen zal zijn voor de mensen om haar heen.

Dankbaar dat ik vanaf de zijlijn mag blijven meegenieten, aan God alle eer en glorie voor Zijn wijsheid en liefde die heeft mogen vloeien naar deze mooie vrouw!

Ben jij nog niet zover? Dat geeft helemaal niets, bij de Sta op! Training is ruimte en tijd om te groeien, een plek om te herstellen en zorg te ontvangen.

Wanneer 1 lid lijdt, lijden we mee, maar als 1 lid blij is zijn we ook met elkaar blij!

Sta op! En strek je uit naar geestelijke groei, wordt sterker en bouw aan het Fundament met Hem!

Alle dingen zijn mogelijk voor wie geloofd!

 

Maart 2024

Waarom een Sta op! Training zul je je misschien afvragen?

Ik geloof dat God wil dat we in de praktijk brengen wat we van Hem ontvangen, wanneer we de Bijbel lezen, lezen we dat geloof zonder daden een dood geloof is.

Door deze Sta op! Training, geleid door de Heilige Geest kun je leren om je geloof te activeren, om actief te worden zodat jezelf in de kracht van de Heilige Geest kunt wandelen in de dingen die God voor je heeft. Zodat jij gezegend wordt om tot zegen te zijn voor de mensen om je heen.

Het doel is immers dat wij als christenen steeds meer op Jezus gaan lijken: 'Wees net zoals Jezus Christus was.' (Filipenzen 2:5 BB)

En wat is dan wat Jezus deed?

Het begon in Galilea, nadat Jezus van Nazaret door Johannes was gedoopt. God zalfde Hem toen met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging door het land, was goed voor de mensen en maakte iedereen gezond die door de duivel gevangen werd gehouden. Want God was met Hem. (Handelingen 10:38 BB).

 

God is ook met jou en Hij wil dezelfde dingen door jou heen doen!

 

Het kan zijn dat je nog niet zover bent, omdat je nog allerlei dingen in je leven tegenkomt waardoor je je nog niet kunt uitstrekken naar anderen.

Ook dan is deze Sta op! Training óók voor jou, je leert gehoorzaamheid aan God en je te verzetten tegen de duivel: 'Wees dus gehoorzaam aan God, maar verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel van je wegvluchten.' (Jakobus 4:7 BB) 

 

Het is tijd dat de christenen Zijn licht laten schijnen in deze donkere wereld!

Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (Mattheüs 5:14 BB)

 

Sta op! 

 

De Heer zegt: "Sta op, (vul je eigen naam in), kom in het licht. Het stralende licht van de Heer zal op je schijnen. Zijn zon gaat over je op. De aarde en de volken zullen in het donker liggen. Maar op jou zal het licht van de Heer schijnen. Iedereen zal zien dat zijn stralende macht en majesteit bij je is.  De volken en hun koningen zullen naar dat licht toe komen dat op jullie schijnt. (Jesaja 60:1-2 BB)

 

Wanneer:

De Sta op! Training is elke vrijdag van 9:30-11:30u.

Waar:

In het gebouw van El Padrino aan de Hoogspanningsweg 4, te Assen.

Vanaf de parkeerplaats is het het gebouw aan je linkerhand op de eerste verdieping.

Wat:

Geleid door de Heilige Geest Bijbels onderwijs

Aanbidding

Gebed

Activatie

Profetie

Gesprek

Koffie/thee

Wie:

Voor een ieder die geactiveerd en gemotiveerd wil worden in zijn/haar wandel met God.

Gegeven door:

Wat kost het:

Een vrijwillige bijdrage per keer, of maandelijks gegeven vanuit een blij hart!

De Bijbel zegt dat de arbeider zijn loon waard is (Lukas 10:7 BB), dus als het jou helpt om verder te komen nodig ik je van harte uit om bij te dragen aan het werk voor de Heer. 

Dit kan contant tijdens de Sta op! Training, maar ook via:

Getuigenissen:

Geestelijk ziekenhuis

“Na mijn doop wat ik op zoek naar meer, hoe nu verder? Ik was op zoek naar Geest vervulde mensen. Die mensen vind ik bij de Sta op! Training”.

Elke vrijdagochtend komen we in verbinding met God en luisteren we naar de heilige Geest. Elke vrijdag word ik door Hem bemoedigd, ik leer Zijn Stem verstaan, ik mag Zijn liefde ontvangen én doorgeven aan anderen. Ik raak hier gevoed, ik les hier mijn dorst met Levend water.

Het is een plek om te genezen en te helen.

Een plek om bemoedigd te worden, het is heerlijk om bij God te zijn.

Op deze plek vuurt God je aan, houdt Hij je liefdevol een spiegel voor,

Hij snoeit en Hij geeft groei.

 

Januari 2024 anoniem

Het is fijn om een plek gevonden te hebben waar ik me veilig en vertrouwd voel. 

Samen met de anderen laten we Hem zijn werk door ons heen doen.

Jolanda laat zich leiden door de Heilige Geest in het onderwijs en daarna kan God ons stuk voor stuk helen, genezen, bevrijden en ons onder Zijn vleugels naar Zich toe trekken.

Iedere week zie ik er naar uit en ga ik weer in verwachting om weer een stukje in mij tot bloei te laten komen tot eer van Jezus.

Dankbaar ben ik voor Jolanda en alle anderen waar ik elke week mee op trek bij de Sta op! Training en voor de opbouw die het brengt.

Opbouw, kwetsbaarheid, waarheid en daardoor groei zijn voor mij de absolute vruchten die ik hier elke vrijdagmorgen weer tot mij neem.

 

Februari 2024 Hannah