Onderwijs voor mensen die de Here Jezus Christus centraal willen stellen en vrucht willen dragen tot eer en glorie van God!


Onderwijs

God verhoort nog steeds!

Onderstaande gebedsdienst mocht ik leiden op 17 april in de EC Vredekerk, hierin leer je over de obstakels waardoor gebedsverhoring uit kan blijven.

 

Op dit moment is er nog geen nieuwe cursus discipelschap of onderwijsavonden gepland, mocht je hier behoefte aan hebben, laat het dan vooral weten en houdt de website en de social media in de gaten voor nieuws over dit onderwerp!

 

Waarom onderwijs?

Vroeger wilde ik altijd juf worden op de basisschool, na mijn middelbare school examen heb ik vakantiewerk gedaan in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Ik ervoer daar een zingeving die ik tijdens snuffelstages op de basisschool nooit ervaren had. Ik besloot het roer om te gooien en in plaats van naar de PABO te gaan, verpleegkundige te worden.

De drang om kennis over te brengen, mensen dingen uit te leggen, mensen te coachen heeft me nooit losgelaten. In mijn werk als verpleegkundige had ik vrijwel altijd een stagiaire mee en in mijn werk gaf ik lessen over zorg gerelateerde onderwerpen om mijn collega’s te leren betere zorg te leveren.

Daarnaast heb ik als juf op de zondagschool van de gemeente waar wij naar toe gaan ervaring op mogen doen om kennis te delen, te coachen en de liefde van God te laten zien aan de kinderen.

Inmiddels ben ik samen met mijn man aangesteld als jeugdleiders in onze gemeente, samen met een groep jeugdleiders hebben we de verantwoordelijkheid over een groep jongeren in de leeftijd tussen 13-25 jaar. 

Het is een eer om de jeugd te leren en te behoeden voor keuzes die zo logisch lijken in deze wereld, maar tegelijk om te laten zien dat God zo vol genade is voor ons wanneer we in ons leven de verkeerde keuzes hebben gemaakt. Dit alles vanuit mijn eigen ervaring en wonderen die God gedaan heeft in mijn leven!

 

Tijdens de Sta op! Training kun je ook elke week bijbels onderwijs verwachten in een kleine groep van max 12 personen. Daarnaast spreek ik af en toe op de koffieochtenden van de gemeente. Mocht jij nou ook een verfrissend woord willen ontvangen in je huisgroep, je gemeente of je Bijbelstudie groep? Dan mag je ook contact met mij opnemen.

Mijn lessen zijn kwetsbaar, scherp, open en eerlijk, zonder oordeel, liefdevol en hebben een profetisch karakter, want wat Jezus voor mij heeft gedaan, dat heeft hij ook voor jou gedaan!

Voor meer informatie: